Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Visi,Misi dan Objektif

VISI
Peneraju Pentadbiran Hal Ehwal Islam Yang Menyumbang Kepada Pembangunan Ummah Cemerlang Menjelang 2020
 
MISI
Memastikan Kelangsungan Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Ummah Melalui Pengurusan Hal Ehwal Islam Yang Telus Dan Efektif Berlandaskan Al-Quran Dan As-Sunnah
 
OBJEKTIF
1. Memperkasakan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pentadbiran Islam;
2. Memperkasakan agenda dakwah Islam secara syumul bagi melahirkan khaira ummah;
3. Memperkukuhkan pengurusan zakat, wakaf dan Baitulmal bagi mempertingkatkan kualiti hidup umat Islam;
4. Memantapkan pentadbiran undang-undang Islam ke arah mendaulatkan pelaksanaan syariat Islam; dan
5. Memantap dan mengukuhkan pengurusan kewangan dan sumber-sumber secara strategik bagi memakmurkan ummah.