Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Peranan dan Fungsi MAIPs

Peranan dan fungsi MAIPs sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perlis adalah seperti berikut :

1.         Membantu dan menasihati DYMM Raja Pemerintah dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan Agama Islam dan Adat Istidat Melayu di

            Negeri Perlis ;

2.         Menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di Negeri Perlis selaras dengan hukum syarak ;

3.         Menjadi pemegang amanah tunggal harta wakaf, nazar dan amanah ;

4.         Menguruskan kutipan dan agihan zakat serta harta wakaf dan harta Baitulmal ; dan 

5.         Menjadi bahan induk penggubalan dasar berhubung pentadbiran Agama Islam di Negeri Perlis.