Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zakat Padi / Zakat Pertanian

Apa itu zakat pertanian?

Dalam Risalah “Panduan Mengeluarkan Zakat’ oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Cetakan keenam 1997 telah dinyatakan seperti berikut : 

Zakat Pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh manusia di atas tanah milik sendiri, sewa atau sebagainya, samada berbentuk biji-bijian dan buah-buahan tertentu sahaja atau dalam sebarang bentuk lain yang diusahakan oleh mereka. 

Jenis-jenis hasil pertanian yang diwajibkan zakat ke atasnya :

 I    Tanaman makanan asasi seperti padi dan biji-bijian lain yang sama dengan padi 

II   Tanaman bukan asasi seperti kelapa, kelapa sawit, getah, lada hitam, tebu, koko dan sebagainya

III  Hasil usaha perikanan dan hasil laut seperti ikan, udang, mutiara, telur penyu dan lain-lain lagi.”[i]

Apakah dalil pensyariatan zakat pertanian ?

Kewajipan zakat pertanian adalah sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surah Al-Baqarah ayat 267. 

Maksudnya : “Wahai orang-orang Yang beriman! belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu Yang baik-baik, dan sebahagian dari apa Yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu sengaja memilih Yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil Yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali Dengan memejamkan mata padanya. dan ketahuilah, Sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.”

Allah SWT juga telah berfirman di dalam surah Al-An’am ayat 141:

 Maksudnya : “Dan Dia lah (Allah) Yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun Yang menjalar tanamannya dan Yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman Yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, Yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua Yang kamu makan atau belanjakan); Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampau.”

 Sabda Baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadith yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Baginda Nabi SAW telah bersabda : 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 Maksudnya : Daripada Abdullah Bin Umar RA daripada Baginda Nabi SAW telah bersabda : “Yang diairi oleh hujan, mata air atau air tanah, zakatnya sebanyak satu per sepuluh (1/10 @ 10%) manakala yang diairi dengan penyiraman zakatnya setengah daripada satu persepuluh (0.5/10 @ 5%) .” Hadith Riwayat Al-Bukhari. (Dikatakan juga diriwayatkan oleh jamaah kecuali muslim, bagi nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah teksnya adalah wa kana ba’la bukan ‘asyariyya[i])

Apakah jenis pertanian yang dikenakan zakat? 

Para ulamak telah berbeza pendapat mengenai apakah jenis hasil pertanian yang dikenakan zakat. Antara pandangan yang masyhur dalam perkara ini adalah seperti berikut[i] : 

a)            Ibnu Umar RA dan segolongan Ulamak Salaf :  Zakat diwajibkan ke atas 4 jenis makanan sahaja iaitu : 

a)            Gandum hintah  (حنطة)

b)            Gandum Syair   (شعير)

c)            Kurma 

d)            Anggur 

b)    Imam  Malik dan Imam Asy-Syafi’e :   Zakat diwajibkan ke atas seluruh makanan asas / ruji dan yang dapat disimpan kering. 

c)    Imam  Ahmad :   Zakat diwajibkan ke atas bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia apabila tumbuh dan berupa makanan pokok/asas/ruji.  

d)    Imam  Abu Hanifah :   Zakat diwajibkan terhadap SEMUA jenis hasil tanaman. 

Imam Abu Hanifah berpadangan setiap tanaman yang ditanam bertujuan untuk mendapatkan hasil daripada penanaman tersebut, adalah diwajibkan zakat pertanian dengan

kadar 10% atau 5%.  

Hujjah Imam Abu Hanifah adalah seperti berikut : 

i. Prinsip umum firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 267: 

 Maksudnya : "Wahai orang-orang Yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil utama kamu Yang baik-baik dan sebahagian dari apa Yang Kami  keluarkan dari bumi untuk kamu...."

ii. Masa diwajibkan mengeluarkan zakat seperi di dalam Surah Al-An'am ayat 141

 Maksudnya: "... Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya....." 

Firman Allah yang telah menceritakan mengenai kewajipan mengeluarkan zakat ketika hari tuaian atau hari memetik hasil, membawa makna kewajipan zakat dari hasil

pertanian termasuklah sayur-sayuran kerana sayur-sayuran boleh dikeluarkan zakat secara terus/ langsung tanpa perlu ditampi dan lain-lain. 

iii. Baginda Nabi SAW tidak membeza-bezakan tanaman yang berbuah tetap atau yang tidak; yang dimakan atau tidak dimakan; dan makanan asasi atau tidak seperti yang

disebutkan di dalam hadith :

: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر

Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil satu persepuluh dan yang disirami dengan penyiraman

maka diambil setengah daripada satu persepuluh. (Hadith Riwayat Al-Bukhari) .

 

Pandangan Ulamak yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah

 

i. Inilah juga pandangan Umar Bin Abdul Aziz, Mujtahid Hamad, Imam Daud dan Makhaie (Ibn al-Human) juga berpendapat bahawa zakat diwajibkan ke atas setiap hasil 

tanaman.

 

ii. Al-Imam Prof. Dr. Yusuf AL-Qaradawi telah mentarjihkan (memilih menguatkan) pandangan Imam Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pertanian ke atas semua jenis

tanaman. Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh al-Zakah bersetuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah ini. Beliau menyebut :

 

"Pendapat inilah bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah, dan ianya juga seiring dengan hikmah pensyariatan zakat, tidaklah dikatakan suatu hikmah sekiranya Allah mewajibkan zakat kepada petani yang menanam barli dan gandum, dan mengecualikan (membayar zakat) pemilik kebun-kebun limau, mempelam ataupun epal"

 

 

Bilakah zakat pertanian perlu dikeluarkan ? 

 

Masa diwajibkan mengeluarkan zakat seperti di dalam Surah Al-An'am ayat 141 :

 

 Maksudnya : “….Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya….”

 

Firman Allah yang telah menceritakan mengenai kewajipan mengeluarkan zakat ketika hari tuaian atau hari memetik hasil,  membawa makna kewajipan zakat dari hasil pertanian perlu

ditunaikan ketika mendapatkan hasil dan tidak perlu menunggu tempoh 1 tahun (haul).

 

 

Berapakah hasil minima (nisab) yang mewajibkan zakat pertanian dikeluarkan?

Berdasarkan kepada hadith Rasulullah SAW, nisab bagi zakat pertanian adalah sebanyak 5 awsuq dan hasil pertanian yang kurang daripada kadar nisab tersebut tidak diwajibkan zakat, sebagai mana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Apa-apa yang kurang daripada 5 awsuq tidak diwajibkan zakat” (Hadis muttafaq ‘alaih)  

Menurut al-Qaradawi perkiraan 5 awsuq adalah sebanyak 300 sa’ (gantang). Penentuan tersebut berdasarkan sebuah hadis da’if serta berpegang dengan ijma’ yang dinukilkan oleh Ibnu Munzir dan selainnya.

Timbul permasalahan adalah kiraan semasa (kg) bagi 1 kati Baghdad, perlunya ada usaha untuk mendapatkan kiraan tepat bagi 1 kati Baghdad tersebut mengikut sukatan Malaysia. Al-Qaradawi telah melakukan kiraan nisab 5 awsuq mengikut kiraan semasa. Beliau mendapati bahawa 5 awsuq adalah bersamaan dengan 653 kg gandum. Kadar berat ini boleh digunapakai (diqiyaskan) dalam timbangan nisab bagi beras. Pandangan ini juga dikemukakan oleh As-Syeikh Faisal Mului, Timbalan Pengerusi Majlis Fatwa Eropah[i].

Buat masa ini, MAIPs telah mengguna pakai nisab zakat pertanian dengan taraan sebanyak 653 kg atau 2 kunca 7 naleh.[i]

Hasil daripada pertanian dikenakan zakat sekiranya melebihi hasil sebanyak 653 kg.

Kenapakah semua hasil pertanian perlu dikeluarkan zakat?

Mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang dipengerusikan oleh DYTM Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail, Raja Muda Perlis selaku Tuanku Yang DiPertua MAIPs telah memperakukan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-14 pada 5 & 6 Mei 2014 berkaitan kewajipan zakat harumanis. Keputusan berkenaan adalah berpandukan jawatankuasa sama yang membuat keputusan pada 1985 bahawa selain makanan ruji hasil pertanian lain juga wajib dikeluarkan zakat. 

Bagaimana cara untuk mengira zakat pertanian ?

Secara asasnya, mereka yang mempunyai limpahan rezeki daripada hasil pertanian hendaklah mengeluarkan zakat sebanyak 10% daripada hasil tanaman mereka. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada hadith Rasulullah SAW, terdapat perbezaan antara mereka yang mempunyai kos pengeluaran dan mereka yang tidak mempunyai kos pengeluaran.

Hadith Abdullah Bin Umar RA bahawa Nabi SAW bersabda :

Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil satu persepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil setengah daripada satu persepuluh. (Hadith Riwayat Al-Bukhari). 

Mereka yang mempunyai hasil pengeluaran dizakatkan sebanyak setengah daripada satu persepuluh daripada hasil pertanian iaitu sebanyak 5% sahaja.

Berikut adalah formula pengiraan Zakat Pertanian yang ditetapkan oleh MAIPs berdasarkan Risalah “Panduan Mengeluarkan Zakat”: 

a) Bagi mereka yang bukan 100% menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan :

i. Sekiranya tidak mempunyai kos pengeluaran/ kos mengusaha : 10% X Hasil perolehan (Tidak termasuk subsidi)

Contoh : Hasil daripada 1000kg harumanis bernilai RM 25,000  , Pengiraan : 10% X RM25,000 = RM2,500 zakat yang wajib dikeluarkan 

ii. Sekiranya mempunyai kos pengeluaran / kos mengusaha tetapi tidak ingin membuat pengiraan penolakan kos : 5% X Hasil perolehan (Tidak termasuk subsidi) 

 Contoh : Hasil daripada 1000kg harummanis bernilai RM25,000 , Pengiraan : 5% X RM25,000 = RM1,250 zakat yang wajib dikeluarkan 

iii. Sekiranya mempunyai kos pengeluaran . kos mengusaha namun tidak ingin membuat pengiraan penolakan kos tetapi ingin membuat bayaran yang lebih :

     10% X Hasil perolehan (Tidak termasuk subsidi)

Contoh : Hasil daripada 1000 kg harumanis bernilai RM25,000, Pengiraan : 10% X RM25,000 = RM2,500 zakat yang wajib dikeluarkan

iv. Sekiranya mempunyai kos pengeluaran / kos mengusaha dan ingin membuat pengiraan penolakan kos : 10% X Hasil perolehan (Tidak termasuk subsidi) selepas ditolak dengan kos pengeluaran sebenar.

Contoh : Hasil daripada 1000 kg harumanis bernilai RM25,000

Kos sebenar bagi operasi seperti berikut : 

i) Sewa Tanah (Jika disewa ) =RM500

ii) Membajak/ menanam (Jika diupah) = RM500

iii) Harga baja (Jika dibeli) =RM700

iv) Racun serangga (Jika dibeli) = RM500

v) Upah menuai (Jika dibeli) = RM800

vi) Upah pengangkutan =RM 700

   JUMLAH : RM 3,700 

Pengiraan : 10% X (RM25,000-RM3,700) =RM 2,130 zakat yang wajib dikeluarkan 

 

b) Bagi mereka yang 100% menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan, kaedah pengiraan adalah seperti berikut :

Tarikh Mula mengusahakan tanah : 1 Muharram 14XX

Hasil diperolehi  : 19 Rejab 14XX

Jumlah hari : 195 hari

Hasil perolehan bersih (Tidak termasuk subsidi) = RM XXXX.XX

 

DITOLAK Kos mengusaha sawah (Kos Pengeluaran)

Sewa tanah (Jika disewa) = RM XXXX.XX

Membajak/ menanam (Jika diupah) = RM XXXX.XX

Harga baja (Jika dibeli) = RMXXXX.XX

Racun serangga (Jika dibeli) = RM XXXX.XX

Upah menuai = RM XXXX.XX

Upah pengangkutan = RM XXXX.XX

 

DITOLAK Kos keperluan asasi

 i) Diri RM 5,000 / 354 X 195 = RM XXXX.XX

ii) Isteri RM 3,000 / 354 X 195 = RM XXXX.XX

iii) Anak RM 1,200 /354 X 195 X bilangan = RM XXXX.XX

iv) Pemberian kepada ibu bapa (nilai sebenar) = RM XXXX.XX

v) Perubatan (nilai sebenar) = RM XXXX.XX

vi) Hutang Dharurat : a) Kediaman = RM XXXX.XX

                                      b) Kenderaan = RM XXXX.XX

 

[1]Risalah “Panduan Mengeluarkan Zakat’ oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Cetakan keenam 1997

[1]Kitab Nailul Aithar

[1]Fiqh Zakat, Karya Imam Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

[1]Al-Muhalla

[1]Fiqh Zakat, Karya Imam Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

[1] http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels/8529/79247-2004-08-01%2017-37-04.html

[1]Risalah “Panduan Mengeluarkan Zakat’ oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Cetakan keenam 1997

[1]Ibid