Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zakat Padi / Zakat Pertanian

Contoh  Pengiraan 

 

Mula mengusaha sawah                    : 1 Muharam 1414

Hasil diperolehi                                 : 19 Rejab 1414

Jumlah hari                                       : 195 hari

Hasil perolehan padi bersih

(Tidak termasuk subsidi)                    = RM ………………

 

TOLAK

Kos mengusaha sawah ( Kos Pengeluaran)

           i.        Sewa Tanah (jika sewa)                     = RM  ___________

          ii.        Membajak dan menanam

  (jika diupah/dibayar)                        =RM  ____________

           iii.      Harga baja (jika dibeli)                       =RM  ____________

           iv.       Racun serangga (jika dibeli)               =RM  ____________

            v.       Upah manusia                                  =RM  ____________

           vi.       Upah pengangkutan                          =RM  ____________

           TOLAK

         (Kos keperluan asasi)

         i.      Diri : RM 5,000.00 bahagi 354x 195 hari             = RM  ___________

        ii.      Isteri : RM3,000.00 bahagi 354x195 hari             = RM  ___________

       iii.      Anak : RM 1,200.00 bahagi 354 x 195 hari         = RM  ___________

       iv.       Pemberian kepada ibubapa                               = RM  ___________

(Jumlah yang sebenar jika diberi)

        v.       Perubatan (Perbelanjaan sebenar)                     = RM  ___________

       vi.       Hutang Dharurat                                              = RM  ___________

a)    Kediaman                                                  = RM  ___________

b)    Kenderaan                                                 = RM  ___________

                                                  JUMLAH                   = RM ____________

·         Jika baki melebihi nisab RM 542.69,hendaklah di darab dengan 5%

Seterusnya jumlah tadi perlu dirujuk kepada :

Nisab zakat pertanian iaitu 2 kunca 7 naleh atau 653 kg bersamaan RM542.69

Jika baki mencapai angka RM542.69 atau lebih maka baki tadi didarab dengan 5%

 

Contoh

 

MUSIM MENUAI

1 Muharam 1414 _____________ 19 Rejab 1414

(20 + 30 + 29 + 30 + 29 – 29 +19 = 195 hari)

 

Perkiraan berdasarkan perolehan padi dengan keluasan 10 relung 

 

Hasil diperolehi                                         = RM 10,000.00

Tolak

(Kos mengusaha sawah)

      i.      Tanah (sendiri/sewa)                            = RM

     ii.      Membajak dan menanam                     = RM 1,250.00

    iii.      Harga baja                                          = RM 6.00

    iv.       Racun serangga                                  = RM 70.00

     v.       Upah menuai                                       = RM 650.00

    vi.       Upah pengangkutan                             = RM 200.00
                           

                            JUMLAH                    RM 2,176.00

        TOLAK

           i.    Diri RM 14.12 x 195 hari                 = RM 2,754.00

          ii.    Isteri RM 8.4 x 195 hari                  = RM 1,652.00

         iii.    Anak RM 3.38 x195 hari                 = RM 1,318.00

        iv.    Perubatan                                      = RM 140.00

         v.    Ibubapa                                          = RM 300.00

        vi.    Hutang Dharurat                       

              (Kenderaan dan rumah)                 = RM  200.00    RM 6,364.20

              Baki                                                                    RM 1,459.80

            * Nilai RM 1,459.00 melebihi Nisab RM 542.69 

       * Jumlah perlu bayar zakat  = RM 1,459.80 x 5% = RM 72.99