Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zakat Perniagaan

SYARAT :

  1.  Islam
  2.  Kepunyaan mutlak
  3.  Niat menjalankan perniagaan
  4.  Cukup haul
  5.  Cukup nisab

KADAR BAYARAN 

Apabila cukup syarat – syaratnya, wajiblah dikeluarkan zakat sebanyak 2.5% atau 1/40. Zakat perniagaan ini dikeluarkan dengan kadar 2.5% dari jumlah harta perniagaan. 

CONTOH PENAKSIRAN

1.     Barang – barang stok                                                            RM       25,000.00

2.     Wang tunai                                                                               RM         1,500.00

3.     Wang dalam bank                                                                  RM       10,000.00

4.     Hutang yang dijamin pembayaran balik                            RM         1,500.00

5.     Pelaburan                                                                                RM         2,000.00

                                                                        JUMLAH                          RM       40,000.00

Jumlah zakatnya : RM40,000.00 x 2.5% = RM 1,000.00