Pengiraan Zakat Emas


*Langkah 1 : Pilih Jenis Unit, kemudian masukkan jumlah gram atau mayam.

*Langkah 2: Masukkan nisab zakat emas semasa untuk mendapatkan jumlah zakat yang perlu dibayar.