PENGIRAAN ZAKAT PENDAPATAN


*Langkah 1: Masukkan tarikh, nama syarikat, alamat dan nombor telefon.

*Langkah 2: Masukkan nilaian di dalam aset separa tetap, aset semasa dan liabiliti semasa.


RM
RM
RM
RM 0

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM 0

RM 0
RM 0
RM 0
RM 0
(Baki bersih anda kurang daripada nisab maka zakat tidak dikenakan) *PERBELANJAAN DIRI DAN ISTERI ADALAH KADAR TETAP MANAKALA LAIN-LAIN PERBELANJAAN DIKIRA ATAS PERBELANJAAN YANG SEBENAR