TAKSIRAN ZAKAT PERNIAGAAN

TAHUN :2011

*Langkah 1: Masukkan tarikh, nama syarikat, alamat dan nombor telefon.

*Langkah 2: Masukkan nilaian di dalam aset separa tetap, aset semasa dan liabiliti semasa.


NAMA SYARIKAT
ALAMAT
TEL

1 RM
2 RM

                 JUMLAH

RM0
1 RM
2 RM
3 RM
4 RM
5 RM
6 RM
7 RM
8 RM

                 JUMLAH

RM0
1 RM
2 RM
3 RM
4 RM
5 RM

                 JUMLAH

RM0

  
ASET SEPARA TETAP + ASET SEMASA - LIABILITI SEMASA RM0
                KADAR ZAKAT 2.5%
          ZAKAT YANG PERLU DI BAYAR RM0

 DISAHKAN OLEH