PENGIRAAN ZAKAT WANG SIMPANAN

*Langkah 1: Masukkan tarikh, nama, nombor kad pengenalan dan alamat.

*Langkah 2: Masukkan wang simpanan, kadar zakat dan zakat dikenakan.

*Langkah 3: Seterusnya tekan butang calculate untuk dapatkan jumlah yang perlu dibayar.Nama

No.KP

Alamat

NISAB SEMASA TAHUN 2022 RM21,334.58
KADAR ZAKAT : 2.5%
BUKU JUMLAH WANG SIMPANAN JUMLAH ZAKAT DIKENAKAN
ASB RM RM
CIMB RM RM
BIMB RM RM

JUMLAH YANG PERLU DIBAYAR RM